Breaking

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu 35.000 tỷ đồng

Mục tiêu doanh thu 33.000-35.000 tỷ đồng đến năm 2020 được thông qua tại đại hội cổ đông sáng 18/5.
Trong chiến lược của mình, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) đặt mục tiêu đến năm 2020 tổng doanh thu hợp nhất khoảng 33.000-35.000 tỷ đồng. Đơn vị này sẽ xây dựng chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó 2016-2018 tập trung đẩy mạnh đầu tư nền tảng để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp sau.


Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu đến năm 2020 tổng doanh thu hợp nhất khoảng 33.000-35.000 tỷ đồng.
Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt sẽ quản trị tập trung, điều phối nguồn lực trong toàn tập đoàn về tài chính - nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản, tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể. Bên cạnh đó là tăng cường năng lực tài chính của công ty mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng.
Đối với các công ty con sẽ hoàn thiện mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, đẩy mạnh hoạt động bán hàng và dịch vụ khách hàng, phát triển các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng về sản phẩm dịch vụ trong từng giai đoạn khác nhau trong vòng đời của khách hàng.
Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo Việt cho biết với vị thế là tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, đến năm 2020 Bảo Việt kỳ vọng giữ vị trí số một thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Đồng thời, Bảo Việt sẽ là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước.
bao-viet-dat-muc-tieu-doanh-thu-35000-ty-dong-1
Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2016-2020 của tập đoàn.
Theo báo cáo, quý I/2016 tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 5.547 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 387 tỷ đồng, hoàn thành 32,5% kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp 79,4% trong tổng doanh thu, đạt 4.404 tỷ đồng, hoạt động tài chính 1.062 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất đến  ngày 31/3 đạt 62.751 tỷ đồng.
Riêng doanh thu công ty mẹ là 320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng. Các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng bứt phá về tổng doanh thu phí bảo hiểm và doanh thu khai thác mới. Trong khi đó, quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF), chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng duy trì tốc độ tăng trưởng.
Thanh Thư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad

Your Ad Spot

Trang